Toegang patiënt

Wat is een virtuele colonoscopie?

Het principe van de virtuele colonoscopie.

Het principe van de virtuele colonoscopie is, een scanner over een deel van de buik van het menselijk lichaam te laten gaat en het colon te reconstrueren in een samengesteld beeld, in 2 en 3 dimensies. De scanner maakt afbeeldingen die overeenkomen met de sneden van de buikholte. De stations die de beelden verwerken, maken het de radioloog mogelijk deze sneden in 2D maar ook in 3D te bestuderen en zelfs een virtuele colonoscopie uit te voeren. Zij verplaatsen zich naar keuze over het gehele colon alsof zij over een microcamera beschikken.

De voorbereiding: Er is een voorbereiding nodig alvorens de scanner te gebruiken. Deze voorbereiding heeft voornamelijk als doel de ontlasting en de vloeibare afvalstoffen te markeren, om de radioloog te helpen bij zijn analyse. De voorbereiding bestaat dus uit een laxeermiddel met contrastvloeistof. Er bestaan ook preparaten zonder laxeermiddel, die een speciaal dieet gedurende 24 tot 48 uur voor het onderzoek vereisen: ofwel een dieet op basis van vloeibaar voedsel of voorgeschreven voeding.

Colorectale kanker

In Frankrijk is tussen 1980 en 2000, het aantal gevallen van colorectale kanker gestegen van 23 900 tot 36 000 en de standaard incidentie van 33 naar 39 en van 22 naar 25 per 105 inwoners, mannen en vrouwen respectievelijk, d.w.z. een stijging van de incidentie van 16% in 20 jaar.

Gelijktijdig is het aantal jaarlijkse sterfgevallen door colorectale kanker met 22% toegenomen, van 14 727 naar 15 973.

In Canada, steeg het aantal colorectale kanker van 4500 gevallen in 1972 tot 17000 in 2001. Het aantal sterfgevallen in 2001 is ongeveer 7000. In 2004 zijn er 19100 nieuwe colonkanker gevallen geconstateerd, waarvan 8300 sterfgevallen.

In de V.S. werden 112340 gevallen van colonkanker en 41420 van rectum kanker geregistreerd in 2007, met 52180 sterfgevallen.

Volgens de studies, is ongeveer 40%van de colorectale kanker dodelijk binnen de 5 jaar.

Deze tendens is voor heel Europa hetzelfde en in het algemeen voor de “rijke” landen.

De opsporing

De opsporing:

Volgens de studies, neemt het risiko op colorectale kanker tussen de 85% en 90% af, als het vanaf 50 jaar herkend wordt en de poliepen opgespoord en weggenomen worden.

De opsporingstechnieken:

De opsporing door te zoeken naar verborgen bloed in de ontlasting: heden zijn de resultaten van deze opsporing teleurstellend, met een nauwkeurigheid van ongeveer 50% onware positieve en 50% onware negatieve gevallen.

De opsporing d.m.v. optische colonoscopie: deze techniek geeft bevredigende resultaten, 80-89% van de opgespoorde poliepen zijn groter dan 8 mm. Maar deze techniek betekent een voorafgaande algehele narcose en is ingrijpend. De belangrijkste risikofactoren zijn de volgende:

- Risikofactor perforatie: er zijn ongeveer 3 perforaties per 1000 gevallen.

- Risicofactor ziekenhuisbesmetting.

- Risikofactor algehele narcose.

Sommige studies beweren dat iedere narcose het leven 1 jaar zou verkorten.

De opsporing door virtuele colonoscopie: deze techniek heeft vandaag de dag de beste resultaten, met de console Viatronix worden volgens de studies, 91tot 100% van de poliepen van 6mm of groter, opgespoord.

Cookie Policy Privacy Policy
Política de cookies Política de privacidad
Vimap Medical, specialist op het gebied van de virtuele colonoscopie maakt het mogelijk, informatie te vinden over het virtuele colonoscopieonderzoek en de plaatsen waar het te ondergaan en over de talrijke klinische studies van de opsporingsonderzoeken van colonkanker. Vimap presenteert u zowel de CO2 inblazer en alle verbruiksartikelen voor de CO2 inblazer als de inblaascatheters, de inblaascanules, en kits van de CO2 inblazers, de kits van de inblaascanules… Vimap distribueert de radiologische consoles en de consoles voor de virtuele colonoscopie Viatronix, de behandelingsstations, de nabehandelingsstations en alle verbruiksartikelen noodzakelijk voor het uitvoeren van de virtuele colonoscopie.
VC Virtual colonoscopy Consumable insufflator
Talen : BE CH COM DE ES EU FR IT NL UK


BRACCO EZEM EZ-EM E-Z-EM insufflator injector PROTOCO2L colon insufflation consumable disposable nicolas costovici Nicolas COSTOVICI Inblazer CO2, virtuele colonoscopie inblazer, CO2 inblaascanules, virtuele colonoscopiecanules, C02 inblazer kits, inblaascanule kits, Console voor virtuele colonoscopie, colonkanker, beeldverwerkingsconsoles, nabehandelingsstations, filter, covid, covid-19, coronavirus, radiologische consoles, virtuele colonoscopiecatheters, inblaascatheters, beeldverwerkingsstations, klinische studies van de virtuele colonoscopie, opsporingsonderzoek van colonkanker, vermijden van colonkanker, radiologische inblazer, Inblazen met CO2, verbruiksartikelen voor virtuele colonoscopie, verbruiksartikelen voor CO2 inblazer, CO2 inblazer voor colonoscopie,verbruiksartikelen voor inblazers, virtuele colonoscopie, Voordelen van virtuele colonoscopie, studies van virtuele colonoscopie, resultaten van virtuele colonoscopie, Software voor colonoscopie, console voor nabehandeling met scanner, verbruiksartikelen voor het inblazen bij virtuele colonoscopie, administratie sets voor virtuele colonoscopie, inblaas kits voor virtuele colonoscopie, CO2 inblaas kits, cardiologische oplossingen, vasculaire oplossingen,radiologische oplossingen, radiologische nabehandelingstations, radiologische inblazer, radiologische canules, radiologische catheters, Radiologische verbruiksartikelen, radiologische consoles, studies van de virtuele colonoscopie, colorectale kanker, inblaascanules.